متقاضی گرامی

شرکت سامانه نگار حامی بیمه با نام تجاری سنحاب ، به عنوان بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و مجری پروژه های حاکمیتی صنعت بیمه ، فعالیت رسمی خود را از سال 1398 آغاز نموده و به منظور توسعه فعالیت های خود نیاز به جذب مشاغل ذیل دارد.

افرادی که واجد شرایط می باشند می توانند برابر توضیحات ذیل اقدام نمایند.

مراحل انجام کار:

 1. دانلود و تکمیل قالب رزومه 
 2. ارسال فایل PDF شده رزومه به آدرس پست الکترونیک job@sanhab.ir
 3. حداکثر یک ماه پس از دریافت رزومه ها و بررسی آن توسط واحد متقاضی شغل، با واجد شرایط تماس به عمل خواهد آمد تا در جلسه مصاحبه تخصصی حضور یابد.
 4. افرادی که در مصاحبه تخصصی امتیازهای لازم را کسب کردند، جهت مصاحبه عمومی به کمیته گزینش معرفی خواهند.
 5. افرادی که در مصاحبه کمیته گزینش امتیازهای لازم را کسب کردند ، جهت تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز به واحد اداری شرکت معرفی خواهد شد.

دریافت قالب رزومه

نکته : در این خصوص تمامی هماهنگی ها و اطلاع رسانی ها  از طریق تماس تلفنی یا پیامک شرکت سنحاب صورت خواهد پذیرفت. لذا از پیگیری تلفنی و حضوری خودداری به عمل آید.

شرایط عمومی:

 1. دارا بودن یکی از ادیان رسمی کشور
 2. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن کارت معافیت دائم برای آقایان
 3. نداشتن سابقه کیفری مؤثر
 4. دارا بودن سلامت جسمی و روانی
 5. عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر طبق گواهی پزشک معتمد شرکت یا سایر مراجع ذیصلاح
 6. دارا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط لازم برای تصدی شغل مورد نظر( اشتغال در امور آموزشی و دانشگاهی محسوب نمی شود )
 7. عدم اشتغال و یا عدم تعهد به اشتغال در مؤسسات دولتی و خصوصی دیگر
 8. حداقل سن داوطلبان براي ورود به خدمت در شركت 22 سال تمام و حداکثر 60 سال می باشد.
 9. دارا بودن حداقل شایستگی های مورد نیاز شغل و پستی موضوع استخدام

نکته : استفاده از خدمات افراد با تابعیت خارجی منوط به رعایت ضوابط عمومی مصوب مراجع ذیصلاح در این رابطه می باشد.