بارگذاری فرآیند و فرم های مورد نیاز کارگزاران برخط جهت اتصال به سوئیچ بیمه ای

 

در راستای تسریع و تسهیل در فرآیند اتصال پلت فرم کارگزاری های برخط به سویچ بیمه ای، شرکت سامانه نگار حامی بیمه (سنحاب ) به عنوان بازوی اجرایی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و پیمانکار پروژه های حاکمیتی بیمه مرکزی با رویکرد چابکی نسبت به بررسی و بازنگری فرآیندهای فعلی اقدام و جهت اطلاع رسانی مناسب تر به کارگزاران برخط از طریق وب سایت خود به آدرس sanhab.ir در منوی مشتریان / کارگزاری های برخط ، نسبت به بارگذاری فرآیند و فرم درخواست اتصال به سوئیچ بیمه اقدام نموده است.

کارگزاری های برخط می توانند پس از دریافت پروانه فعالیت خود از بیمه مرکزی و اخذ تأییدیه پلت فرم نرم افزاری خود از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، برابر فرآیند و فرم درخواست مذکور نسبت به ارسال درخواست خود به آدرس پست الکترونیک crm@sanhab.ir اقدام و از آن طریق پیگیری های بعدی را به عمل آورند.