استفاده از فناوری روز و دانش بنیان در صنعت بیمه کشاورزی

استفاده از فناوری روز و دانش بنیان در صنعت بیمه کشاورزی

در سال های اخیر و در راستای تحقق دولت الکترونیک، طراحی و استقرار سامانه جامع بیمه کشاورزی (C.S) با تکیه بر قابلیت های نوین حوزه دیجیتال و با هدف دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد و رضایتمندی مشتریان صورت گرفته است.

هم اکنون صددرصد عملیات بیمه کشاورزی در بستر فرآیندهای دیجیتالی و به صورت برخط، انجام می پذیرد. سامانه یکپارچه جامع بیمه کشاورزی مبتنی بر وب و شامل 24 زیرسامانه بوده که ضمن برقراری ارتباط با سایر سامانه ها در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، بانک کشاورزی و … سرویس های خود را به صورت برخط به ذینفعان این سامانه ارائه می دهد. این سرویس ها مشتمل بر موارد ذیل است:

پایش انواع محصولات زراعی در کل کشور با استفاده از انواع شاخص های گیاهی به صورت آنلاین و با استفاده از تصاویر ماهواره ای در بستر سامانه جامع

استفاده از داده های ایستــگاه های هوشمنـــد کشاورزی در بستر اینترنــت اشیــاء (IOT) در عرصـه های کشاورزی دور از ایستــگاه های هواشناسی کشور و دریافت داده های آنلاین در بستر سامانه جامع

سامانه اطلاعات مکانی

سامانه نظارت و بازرسی

ارتباط با سامانه مرکز اصلاح نژاد دام به منظور کنترل و افزایش سرعت عملیات صدور بیمه نامه دام

توسعه فرآیند طرح های بیمه ای در سامانه جامع

زیرسامانه امور مالی

سامانه جامع بیمه کشاورزی سامانه ای پویا و در حال بازبینی و ارتقاء بوده و همواره صندوق بیمه در حال اجرای پروژه هایی در این راستا می باشد. برنامه های در حال پیاده سازی صندوق بیمه  به شرح ذیل می باشند:

تعیین الگوهای چند ساله انواع شاخص های گیاهی در کلیه مناطق منتخب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و امکان مقایسه آن با الگوی شاخص های گیاهی در سال جاری و تعیین میزان تنش در محصولات زراعی شامل گندم، جو، برنج و کلزا در کلیه عرصه های کشاورزی کشور در بستر سامانه جامع.

استفاده از داده های هواشناسی شبکه ای (ایستگاه های مجازی هواشناسی) حاصل از داده های ایستگاهی و ماهواره ای در 2500 نقطه کشاورزی کشور و دریافت داده به صورت آنلاین در بستر سامانه جامع.

طراحی و پیاده سازی سامانه های تحت وب تخمین دوره های رشد گندم آبی و دیم، سامانه تخمین میزان سرمازدگی گندم دیم و آبی، سامانه تشخیص، مساحی و پایش میزان برداشت چای و سامانه پایش برنج.

افزایش توانمندی تحلیل های مکانی سامانه جامع از طریق توسعه زیرسامانه مکانی صندوق بیمه با ایجاد Geodatabase، ورود انواع لایه های اطلاعاتی و پیاده سازی انواع ابزارهای تحلیل برداری و وضوح تصویری.

تعیین میزان تبخیر و تعرق با استفاده از داده های ماهواره ای در عرصه های دیم خیز کشور و امکان بررسی میزان تنش آبی از ابتدای دوره کشت تا زمان جاری در بیمه نامه های مربوط به اراضی دیم در بستر سامانه جامع به صورت آنلاین.

تعیین دمای حداقل سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای درکلیه عرصه های کشاورزی کشور به صورت روزانه و در هر نقطه از کشور در بستر سامانه جامع به صورت آنلاین.

صندوق بیمه با فراهم شدن امکان استفاده از دانش روز شرکت های دانش بنیان مطالعاتی در زمینه های پایش واحدهای تولیدی (مزارع و باغات) از نظر مراحل فنولوژی در طول دوره رشد و ارزیابی خسارت بر مبنای تطبیق زمان وقوع عامل خطر، مرحله رشد گیاه با استفاده از داده های ثبت شده در سامانه جامع بیمه کشاورزی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین در حوزه ارزیابی خسارت های وارده نظیر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنجش از دور  (RS)و پردازش اطلاعات مکانی در مدیریت ریسک و پایش عرصه های کشاورزی بیمه شده را آغاز نموده که برخی از آنها در مراحل نهایی بررسی می باشند. برخی از این طرح ها که عمدتاً طرح های فناوری اطلاعات می باشند عبارتند از:

استفاده از فناوری سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشت برنج  و طرح ایجاد سامانه پشتیبان ارزیابی خسارت محصول برنج با استفاده از سیستم  GIS یا  بهره گیری ازایستگاه های هوشمند کشاورزی مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا  (IOT).

همچنین بهره گیری ازداده های ماهواره ای و شبکه ای  و توسعه طرح هایی که قابلیت اجرایی با استفاده از فناوری سنجش از راه دور(RS) را دارند، در دست بررسی ومطالعه می باشند. طرح هایی مانند برآورد سطح زیرکشت و عملکرد چای، تعیین سطح زیرکشت و روند فنولوژی گندم و برآورد بایومس و عملکرد گندم دیم  و…