تكنولوژي نوين در صنعت بيمه

به مرور زمان تغييرات زيادي در تكنولوژي و فناوري اطلاعات به وجود آمده و در جنبه هاي مختلف زندگي تاثيرات زيادي داشته كه برخي عبارتند از :

كاهش هزينه ها ، تسريع امور، جلوگيري از اتلاف زمان ، افزايش بهره وري و …

يك نكته حائز اهميت در مورد اين تغييرات اساسي آن است كه بتوانيم خود را همگام با آنان وفق دهيم تا شاهد تاثيرات مثبت آن در عملكرد باشيم .

در عصر حاضر كه عصر فناوري و اطلاعات است ؛ اطلاعات و سرعت و سهولت دسترسي به منابع اطلاعاتي از جمله فاكتورهاي مهم جهت اخذ تصميم هاي مديريتي است .

از جمله موارد مهمي كه تكنولوژي در آن نقش مؤثري دارد ، صنعت بيمه است و استفاده از تكنولوژي در اين زمينه نسبت به گذشته متداول تر شده و از جمله مواردي كه نقش بسزايي در فعاليت هاي بيمه اي در عرصه بين المللي دارد، وجود فين تك مي باشد .

بيمه گران براي رفتار شناسي مشتريان خود از تكنولوژي هاي نوين استفاده مي كنند . توانايي تخمين احتمال وقوع خسارت، عامل بسيار مهمي در موفقيت سيستم بيمه اي است .

شركتهاي بيمه به عنوان سازمانهاي بازرگاني كه در توسعه اقتصادي كشور نقش پررنگي دارند ؛ مي بايستي امنيت خاطر بيمه گذاران را تامين كند و محور فعاليت هاي خود را رضايت مشتريان قرار دهند.

با آغاز قرن21 و پيشرفت هاي جديد و وابستگي صنايع با يكديگر ؛ مسير توسعه صنعت بيمه را تغيير داده وآن را وارد شيوه جديدي از صنعت به نام بيمه هاي الكترونيكي كرده است.

تكنولوژي

مجموعه اي متشكل از اطلاعات، ابزارها و تكنيك هايي كه از علم و تجربه عملي نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحي، توليد و به كارگيري محصوالت، فرايندها، سيستم ها و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرند.

فناوري اطلاعات

فناوري اطلاعات به معني و مفهوم بسيار ساده يعني علم استفاده از يك سري ابزار كه اين ابزار همان پردازش، نگهداري، جمع آوري، ذخيره، توزيع، انتقال و امنيت است كه بر روي اطلاعات اعمال ميشود.

اينترنت

اينترنت، سيستمي جهاني از شبكه هايي از كامپيوترهاي به هم پيوسته است كه از پروتكل اينترنتي استانداردي براي خدمت رساني به ميلياردها كاربر در سراسر جهان استفاده مي كند. اينترنت، شبكه اي است كه از ميليون ها شبكه محلي يا سراسري مخفي، عمومي، دانشگاهي، تجاري، و دولتي تشكيل شده است كه توسط تكنولوژي هاي الكترونيكي، بي سيمي، و نوري به يكديگر،متصل شده اند.

صنعت بيمه

بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي، از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد را “بيمه گر”، طرف تعهد را “بيمه گذار”، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر ميپردازد، “حق بيمه” و آنچه را كه بيمه ميشود، “موضوع بيمه” مي نامند.

سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هايي كه به طور مستقيم با اطلاعات و داده ها سر و كار دارند.