خودکارسازی فرآیندهای بازاریابی​

مدیریت فرآیندهای کسب و کار راهکاری است که همه شرکت های مشتری محور با استفاده از روشهای مختلف برای کشف، مدل سازی، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، بهبود، بهینه سازی و خودکار سازی فرآیندهای کاری خود از آن استفاده خواهند کرد. این موضوع در صنعت بیمه هم بسیار حیاتی و ضروری است. به طور مثال سریعترین راه برای از دست دادن مشتریان، آن است که تماس با آنان را فراموش کرده و برای تجدید بیمه با آنها تماس نگیرید.

امروزه در صنعت بیمه، تغییر یک چیز ثابت است. برای پیگیری و حفظ ارتباط با مشتریان نیاز است تا تمرکز خود را به استقرار فرایندهای بازاریابی معطوف کنید. بنابراین آماده بازنگری در استراتژی های بازاریابی الکترونیکی خود شوید و یاد بگیرید چگونه با روش های جدید به مشتریان جدید دسترسی پیدا کنید. مایل باشید به نمایندگان و گروه های بازاریابی در شروع، پیشبرد و پیگیری تعاملات با مشتری از طریق فرآیندهای مکانیزه بازاریابی کمک کنید.

با خودکاری سازی فرآیندهای بازاریابی دستاوردهای زیر حاصل می شود:

درک بهتری از مشتری و نیازها و درخواست های آنها

تقسیم بندی و گسترش مناسب بازار و محصولات

تعریف استراتژی های صحیح قیمت گذاری

شناخت بیمه نامه ها و محصولات مورد نیاز بازار

افزایش سرعت در ارائه خدمات مشاوره ای جهت انتخاب بهتر

انعطاف پذیری در فرآیندهای تعاملی و ارتباط با مشتریان

بهبود هدفگذاری های شرکت

بازاریابی رابطه مند خدمات بیمه ای بر مبنای اصول مدیریت ارتباط با مشتریان، شامل سه رکن اساسی بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری است که چنانچه هر یک از آنها به درستی انجام شوند، میتوان انتظار داشت که صنعت بیمه و هر یک از شرکتهای بیمه گر کشور مانند شرکتهای بیمه موفق جهانی دارای استراتژی مدون و مشخص، ساختار و تشکیلات مناسب، سیستم و فرآیندها و سازوکارهای مطلوب در حوزه بازاریابی باشند.

اطلاع رسانی، ارتباط فعال با مشتریان و خدمت رسانی مطلوب سه اصل مهم در بازاریابی در صنعت بیمه به شمار می روند. آگاهی از نیاز، نگرش و اطلاعات گروه ها، اقشار و مخاطبین در بازاریابی بیمه و اطلاع از منافع و خواسته های مشتریان و آگاه سازی پیش از مذاکره، از موارد بسیار مهم در بازاریابی بیمه به شمار می روند. ارائه خدمات مطلوب به مشتریان مهمترین توصیه در این خصوص به شمار می رود. به دلیل اینکه بسیاری از ارتباطات به صورت دهان به دهان منتقل می شوند، در نتیجه به سرعت منتشر می شوند. به همین دلیل :

شفاف نمودن وضعیت فعلی انواع خدمات بیمه ای

مشخص نمودن انتظار و توقعات مشتریان کنونی

شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات کنونی بیمه ای

توجه دقیق و به کارگیری فرآیندهای بازاریابی

افزایش کیفیت در جبران خسارت

پاسخگویی مناسب به شکایت

به عنوان مهمترین عوامل در افزایش رضایت مندی مشتریان و کسب درآمد در شرکت های بیمه به حساب می آیند.