سامانه راننده محوری

معرفی:

در اجرای الزامات قانون جدید بیمه‌های شخص ثالث (به‌ویژه ماده 18)  بیمه مرکزی ملزم به ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع مورد نیاز در این حوزه گردیده است، به همین منظور طراحی، تولید و پیاده‌سازی سرویس برخط راننده محوری باهدف ارزیابی و شناسایی ریسک راننده در بیمه‌های خودرو صورت پذیرفته است.

در طرح راننده محوری ابتدا ارزیابی و تحلیل ریسک راننده از طریق داده‌های خسارت و تحلیل رفتار راننده (جرایم و امتیازهای منفی) با استفاده از داده‌کاوی و هوش مصنوعی صورت پذیرفته سپس از طریق سرویسی که به شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود امکان محاسبه و ارائه رتبه‌بندی ریسک راننده فراهم می‌شود و پس از اجرای طرح امکان تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌ها و مدل‌های مربوط به‌پیش بینی‌های ضروری برای سیاست‌گذاری‌های بهینه آینده برای بهره‌برداری در بیمه مرکزی و سایر ارگان‌های حاکمیتی فراهم خواهد شد.

مشخصه ویژه این طرح این است که همه اقدامات و خدمات شامل سامانه‌ها، الگوریتم‌ها، جداول و فرمول‌های محاسباتی بر اساس تجربیات عملی اجرا شده در چند کشور، قوانین کشور ایران و مطالعات پژوهشکده بیمه مرکزی، بومی‌سازی شده است.

 

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر شناسایی رانندگان پرریسک و متخلف جهت بیمه مرکزی

کمک به اجرای تبصره یک ماده 18 قانون بیمه خودرو در برنامه ششم توسعه به‌ منظور شناسایی رانندگان پرریسک و محاسبه حق بیمه و ارائه تخفیف‌ها بر اساس ریسک راننده

تحولی بنیادین در محاسبه حق بیمه خودروئی صنعت بیمة کشور

کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر جاده‌ای و به ‌تبع آن کاهش هزینه‌های خسارت بیمه‌های خودروی صنعت بیمه

تهیه بانک اطلاعات جامع و بروز رفتار رانندگان

حوزه‌ها:

عملیات استعلام نرخ بیمه‌نامه

عملیات صدور بیمه‌نامه

عملیات تمدید بیمه‌نامه

عملیات خسارت بیمه‌نامه

محدوده:

بیمه مرکزی

شرکت‌های بیمه

شرکت‌های ارزیاب خسارت

شرکت‌های کارگزاری برخط

پلتفرم‌های نمایندگان بیمه

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)

بیمه‌گذار

مقصر حادثه

شرح خدمات:

شناسایی و ارائه لیست راننده‌های امن، کم‌خطر و پرخطر (با ریسک بالا)

امکان گزارش‌گیری متمرکز

استخراج راهکارهای مؤثر و کمک به مدیریت حمل ‌و نقل جاده‌ای و شهری

پایش و قابلیت تفکیک حق بیمه‌ها بر اساس سوابق خودروها و رانندگان درنتیجه کمک به بهبود رانندگی در کشور

نظارت و کنترل مؤثر بر ریسک‌های راننده در راستای مدیریت بهینه ریسک و ارتقای سلامت بیمه‌گری

ارائه سرویس برخط ارزیابی و ارائه رتبه ریسک راننده به شرکت‌های بیمه به‌منظور به‌کارگیری در زمان استعلام نرخ بیمه‌نامه

ارائه رتبه‌بندی ریسک راننده (سابقه و وضعیت رانندگی) بر اساس درخواست شخص راننده

عادلانه کردن نرخ حق بیمه‌های خودرو بر اساس میزان ریسک راننده

کاهش حوادث و تلفات رانندگی به ‌واسطه امکان ارزیابی ریسک راننده و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده

کاهش پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه به‌واسطه اصلاح رفتار رانندگان

کاهش تخلفات و تقلبات رانندگی و خسارت

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید