سامانه راننده محوری

معرفی:

در اجرای الزامات قانونی ماده 42، 45 و قانون جدید بیمه‌های شخص ثالث (به‌ویژه ماده  18) ، بیمه مرکزی ملزم به ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع موردنیاز در این حوزه گردیده است، به همین منظور طراحی، تولید و پیاده‌سازی سرویس برخط راننده محوری باهدف ارزیابی و شناسایی ریسک راننده در بیمه‌های خودرو صورت پذیرفته است.

در طرح راننده محوری ابتدا ارزیابی و تحلیل ریسک راننده از طریق داده‌های خسارت و تحلیل رفتار راننده (جرایم و امتیازهای منفی) با استفاده از داده‌کاوی و هوش مصنوعی صورت پذیرفته سپس از طریق سرویسی که به شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود امکان محاسبه و ارائه رتبه‌بندی ریسک راننده فراهم می‌شود  و پس از اجرای طرح امکان تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌ها و مدل‌های مربوط به‌پیش بینی‌های ضروری برای سیاست‌گذاری‌های بهینه آینده  برای بهره‌برداری در بیمه مرکزی و سایر ارگان‌های حاکمیتی فراهم خواهد شد.

مشخصه ویژه این طرح این است که همه اقدامات و خدمات شامل سامانه‌ها، الگوریتم‌ها، جداول و فرمول‌های محاسباتی بر اساس استانداردهای عملی اجراشده در چند کشور و بومی‌سازی شده بر اساس قوانین کشورمان و مطالعات پژوهشکده بیمه مرکزی، تماماً انجام شده است.

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر شناسایی رانندگان پرریسک و متخلف جهت بیمه مرکزی.

کمک به اجرای تبصره یک ماده 18 قانون بیمه خودرو در برنامه ششم توسعه به‌منظور شناسایی رانندگان پرریسک و محاسبه حق بیمه و ارائه تخفیف‌ها بر اساس ریسک راننده.

تحولی بنیادین در محاسبه حق بیمه خودروئی صنعت بیمه‌ی کشور.

کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر جاده‌ای و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های خسارت بیمه‌های خودروی صنعت بیمه.

 

حوزه‌ها:

عملیات استعلام نرخ بیمه‌نامه.

عملیات صدور بیمه‌نامه.

عملیات تمدید بیمه‌نامه.

عملیات خسارت بیمه‌نامه.

 

محدوده:

بیمه مرکزی

شرکت‌های بیمه.

شرکت‌های ارزیاب خسارت.

شرکت‌های کارگزاری برخط.

پلتفرم‌های نمایندگان بیمه.

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک ها)

 

شرح خدمات:

تهیه بانک اطلاعاتی جامع و بروز رفتار رانندگان

شناسایی و تهیه لیست راننده‌های امن، کم‌خطر و پرخطر (با ریسک بالا)

کاهش حوادث و تلفات رانندگی و کاهش پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه

امکان گزارش‌گیری متمرکز

کاهش تخلفات و تقلبات رانندگی و خسارت

استخراج راهکارهای مؤثر و کمک به مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری

ایجاد نظم ترافیک و کاهش آلودگی‌ها

پایش و قابلیت تفکیک حق بیمه‌ها بر اساس سوابق خودروها و رانندگان درنتیجه کمک به بهبود رانندگی در کشور

قابلیت نظارت، کنترل مؤثر داشبورد هوشمند در راستای مدیریت بهینه ریسک و ارتقای سلامت بیمه‌گری

ارائه سرویس برخط ارزیابی و ارائه رتبه ریسک راننده به شرکت‌های بیمه به‌منظور به‌کارگیری در زمان استعلام نرخ بیمه‌نامه

امکان ارائه رتبه‌بندی ریسک راننده (سابقه و وضعیت رانندگی) به عموم مردم