شبکه اختصاصی پرداخت بیمه

معرفی:

با گسترده شدن فضاي کسب‌وکار و نياز این حوزه به بستر امن درگاه پرداخت، نهاد جدیدي براي تسهيل پرداخت‌های الکترونيک به نام پرداخت یار از سوي بانک مرکزي تعریف شده است که با انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، امکان استفاده از ابزارهاي پذیرش و اتصال به شبکه الکترونيکي پرداخت (شاپرک) به‌صورت غيرمستقيم براي این نهاد ميسر می‌شود. در نتيجه پرداخت یار در چهارچوب سند تدویني از سوي بانک مرکزي و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتني بر زیرساخت‌های همراه را براي پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند. هدف از اجراي طرح حاضر راه‌اندازی یک واحد مستقل پرداخت یاري باهدف جلب رضایت ذی‌نفعان، توسعه ابزارهاي پرداخت الکترونيک و ارتقاي خدمات و محصولات و غيره توسط شرکت سنحاب وابسته به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ایران است.

صنعت بیمه در راستای تسهیل و تسریع در عملیات بیمه‌گری خود نیاز به سرویس‌های پرداخت و بانکداری دارد که متناسب با نیازمندی سامانه‌های خود شخصی‌سازی‌شده و امکان اتوماسیون سازی مغایرت‌گیری و دریافت گزارش‌های مدیریتی موردنیاز را فراهم نماید. به همین منظور نیاز است که سرویس‌های ارزش‌افزوده پرداخت و بانکداری طراحی و از طریق پلتفرم شبکه اختصاصی پرداخت مختص صنعت بیمه ارائه گردد.

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر عملیات پرداخت و بانکداری صنعت بیمه جهت بیمه مرکزی.

ارائه خدمات ارزش‌افزوده پرداخت و بانکداری.

سفارشی و شخصی‌سازی خدمات پرداخت و بانکداری متناسب با نیازهای مؤسسات بیمه.

بهبود در عملیات پرداخت کانال‌های مجازی فروش بیمه‌نامه.

بهبود تجربه مشتری در دریافت خدمات پرداخت و بانکداری موردنیاز صنعت بیمه.

افزایش سطح دسترسی خدمات پرداخت شبکه اختصاصی از طریق انعقاد قرارداد با چند شرکت PSP.

ایجاد اعتبارسنجی بیمه‌گذاران از طریق ارزیابی وضعیت پرداخت حق بیمه‌ها.

تخصیص اعتبار به بیمه‌گذار بر اساس رتبه اعتبارسنجی آن.

مدیریت کارمزد فروش محصولات و خدمات بیمه‌ای.

ایجاد کیف پول الکترونیکی بیمه‌گذاران پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی.

ایجاد شبکه اختصاصی پرداخت بیمه جهت طراحی و ارائه محصولات و خدماتی پرداخت و بانکداری موردنیاز صنعت بیمه.

حوزه‌ها:

عملیات پرداخت صنعت بیمه.

عملیات بانکداری صنعت بیمه.

محدوده:

بیمه مرکزی.

شرکت‌های بیمه.

شرکت‌های ارزیاب خسارت.

شرکت‌های کارگزاری برخط.

پلتفرم‌های نمایندگان بیمه.

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک ها)

شرح خدمات:

امکان ارائه گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی نظارتی نهاد ناظر.

ارائه درگاه پرداخت یکپارچه در پلتفرم‌های مختلف.

ارائه سرویس‌های پرداخت و بانکداری جهت به‌کارگیری در سامانه‌های بیمه‌گری و مالی.

ارائه تسهیم در زمان تسویه در سطوح متناسب با ساختار صنعت بیمه.

جلوگیری از ایجاد مغایرت‌های بانکی و حسابداری و سامانه‌های بیمه‌گری.

تجمیع و ایجاد گزارش‌های متنوع موردنیاز بیمه گران.

ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی.

ارائه رسید و صورت‌حساب متناسب با قالب موردنظر مؤسسات بیمه.

اتوماتیک کردن فرایندهای پرداخت و بانکداری بین ذی‌نفعان صنعت بیمه (پرداخت خسارت، دریافت حق بیمه، پرداخت حقوق، پرداخت کارمزد و …)

امکان تعریف کد تخفیف محصولات و خدمات از طریق بازگشت وجه به کیف پول الکترونیکی.

امکان تعریف سطوح و دسترسی‌های موردنیاز خدمات پرداخت و بانکداری متناسب باسیاست‌های مؤسسات بیمه‌ای.

پرداخت قبوض حق بیمه بر اساس ساختار و استانداردهای موردنظر مؤسسات بیمه‌ای.

امکان ثبت‌اسناد حسابداری اتوماتیک از طریق اتوماسیون سازی سرویس‌های بانکداری و پرداخت.

ارائه سرویس تسهیم پرداخت جهت پرداخت کارمزدهای شبکه فروش.

ارائه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌گذاران به مؤسسات بیمه‌ای.

ارائه خدمات تخصیص اعتبار به بیمه‌گذار.

ارائه خدمات مدیریت کارمزد فروش محصولات و خدمات بیمه‌ای.