پلتفرم بانکداری و پرداخت

معرفی:

با گسترده شدن فضای کسب‌وکار دیجیتال و نیاز این حوزه به بستر پرداخت الکترونیک پایدار و امن و همچنین دریافت انواع خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری و دیجیتال این امکان فراهم گردیده است که متناسب با نیاز هر صنعت بتوان خدمات بانکداری و پرداخت را در فرایند یا عملیات کسب‌وکار ادغام نمود.
در این راستا صنعت بیمه در راستای تسهیل و تسریع در عملیات بیمه‌گری خود نیاز به سرویس‌های پرداخت و بانکداری دارد که متناسب با نیازمندی سامانه‌های خود شخصی‌سازی‌شده و امکان اتوماسیون سازی مغایرت‌گیری و دریافت گزارش‌های مدیریتی موردنیاز را فراهم نماید، به همین منظور نیاز است که سرویس‌های ارزش‌افزوده پرداخت و بانکداری طراحی و از طریق پلتفرم شبکه اختصاصی پرداخت مختص صنعت بیمه ارائه گردد.

 

اهداف:

1- ایجاد سازوکار نظارتی بر عملیات پرداخت و بانکداری صنعت بیمه جهت بیمه مرکزی
2- ایجاد پلتفرم شبکه اختصاصی پرداخت و بانکداری صنعت بیمه جهت ارائه خدمات متنوع و یکپارچه
3- طراحی و ارائه خدمات ارزش‌افزوده پرداخت و بانکداری صنعت بیمه
4- سفارشی و شخصی‌سازی خدمات پرداخت و بانکداری متناسب با نیازهای صنعت بیمه
5- بهبود در عملیات پرداخت کانال‌های مجازی فروش بیمه‌نامه
6- بهبود تجربه مشتری در دریافت خدمات پرداخت و بانکداری موردنیاز صنعت بیمه
7- افزایش پایداری خدمات پرداخت الکترونیکی از طریق انعقاد قرارداد با چند شرکت PSP
8- ایجاد اعتبارسنجی بیمه‌گذاران از طریق ارزیابی وضعیت پرداخت حق بیمه‌ها
9- تخصیص اعتبار به بیمه‌گذار بر اساس رتبه اعتبارسنجی آن
10- مدیریت کارمزد فروش محصولات و خدمات بیمه‌ای
11- ایجاد کیف پول الکترونیکی بیمه‌گذاران پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی
12- افزایش رضایت ذی‌نفعان و مخاطبان صنعت بیمه از طریق توسعه و بهبود ارائه خدمات پرداخت و بانکداری دیجیتال

حوزه‌ها:

1- عملیات پرداخت صنعت بیمه
2- عملیات بانکداری صنعت بیمه
3- عملیات اعتبارسنجی بیمه‌گذاران
4- عملیات تخصیص اعتبار جهت بیمه‌گذاران

ذی‌نفعان:

1- بیمه مرکزی
2- شرکت‌های بیمه
3- شرکت‌های ارزیاب خسارت
4- شرکت‌های کارگزاری برخط
5- پلتفرم‌های نمایندگان بیمه
6- شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)
7- مشتریان و مخاطبان صنعت بیمه

شرح خدمات:

1- ارائه گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی نظارتی حوزه پرداخت و بانکداری جهت نهاد ناظر
2- ارائه درگاه پرداخت یکپارچه در پلتفرم‌های مختلف
3- ارائه سرویس‌های پرداخت و بانکداری جهت به‌کارگیری در سامانه‌های بیمه‌گری و مالی
4- ارائه تسهیم در زمان تسویه در سطوح متناسب با ساختار صنعت بیمه
5- جلوگیری از ایجاد مغایرت‌های بانکی و پرداخت در سامانه‌های بیمه‌گری و مالی
6- تجمیع و ایجاد گزارش‌های متنوع موردنیاز مؤسسات بیمه
7- ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی به بیمه‌گذاران
8- ارائه رسید و صورت‌حساب متناسب با قالب موردنظر مؤسسات بیمه
9- خودکارسازی فرایندهای پرداخت و بانکداری بین ذی‌نفعان صنعت بیمه (پرداخت خسارت، دریافت حق بیمه، پرداخت حقوق، پرداخت کارمزد و…)
10- امکان تعریف سطوح و دسترسی‌های موردنیاز خدمات پرداخت و بانکداری متناسب باسیاست‌های مؤسسات بیمه‌ای
11- پرداخت قبوض حق بیمه بر اساس ساختار و استانداردهای موردنظر مؤسسات بیمه‌ای
12- امکان ثبت خودکار اسناد حسابداری از طریق اتوماسیون سازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالی مؤسسات بیمه‌ای با سرویس‌های بانکداری و پرداخت
13- ارائه سرویس تسهیم پرداخت جهت پرداخت کارمزدهای شبکه فروش
14- ارائه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌گذاران به مؤسسات بیمه‌ای
15- ارائه خدمات تخصیص اعتبار به بیمه‌گذار
16- ارائه خدمات مدیریت کارمزد فروش محصولات و خدمات بیمه‌ای

روش ارائه خدمات:

در قالب سرویس API جهت پیاده‌سازی در سامانه مشتری به همراه پرتال اختصاصی مشاهده تراکنش‌ها و عملیات صورت پذیرفته

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید