با ما در ارتباط باشید.

آدرس شرکت

آدرس شرکت

تهران، خیابان نلسون ماندلا، نبش ناهید شرقی، پلاک 223، ساختمان شماره 2 بیمه مرکزی

96623820 - 021

96623820 - 021

info@sanhab.ir

info@sanhab.ir

دفتر مدیریت

تلفن : 96623820-021

داخلی : 820

دفتر مالی و اداری

تلفن : 96623810-021

داخلی :810

Info@sanhab.ir

واحد روابط عمومی

  • آقای طهرانی: مدیر روابط عمومی

تلفن : 96623885-021

داخلی : 885

A.tehrani@sanhab.ir

  • آقای پروین: کارشناس روابط عمومی

تلفن : 96623886-021

داخلی : 886

M.parvin@sanhab.ir

واحد توسعه کسب و کار

  • خانم بهزادی مقدم:کارشناس بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های کارگزاری برخط

021-96623832

Crm@sanhab.ir

  • خانم جند:کارشناس بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های بیمه، ارزیاب خسارت و اینشورتک ها

021-96623844

 Crm@sanha

  • آقای آرامی:کارشناس بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های بیمه و  اینشورتک ها

021-96623842

 s.arami@sanhab.ir

  • خانم مروتی:کارشناس مالی امور قراردادها

021-96623816

B.morowatti@sanhab.ir

  • آقای تکاور:واحد توسعه بازار

021-96623834

F.Takavar@sanhab.ir

  • آقای رازقی:کارشناس ارشد حمایت از نوآوری و برنامه ریزی پروژه

021-96623835

r.razeghi@sanhab.ir

پلتفرم سوئیچ بیمه

  • آقای شاهرخی:مدیر فنی پلتفرم سوئیچ بیمه

تلفن : 96623841-021

Support@sanhab.ir

 

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • آقای صبوری : کارشناس واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن : 96623870-021

داخلی : 870

I.sabouri@sanhab.ir