میخواهید با ما در تماس باشید؟ بیایید صحبت کنیم

آدرس شرکت

آدرس شرکت

تهران، خیابان جردن، نبش ناهید شرقی، پلاک 223، ساختمان شماره 2 بیمه مرکزی

96623800 - 021

96623800 - 021

به ما اطلاع دهید که چگونه می توانیم کمک کنیم.

info@sanhab.ir

info@sanhab.ir

بیشتر درباره محصولاتمون بدانید.

دفتر مدیریت

تلفن : 96623820-021

داخلی : 820

دفتر مالی و اداری

تلفن : 96623805-021

داخلی :805

Info@sanhab.ir

واحد توسعه کسب و کار

  • خانم بهزادی مقدم

کارشناس بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های کارگزاری برخط

021-96623767

Crm@sanhab.ir

  • خانم جند

کارشناس بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های بیمه، ارزیاب خسارت و استارت آپ ها

021-96623762

 Crm@sanha

  • آقای آرامی

کارشناس بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های بیمه و  استارت آپ ها

021-96623764

 s.arami@sanhab.ir

  • خانم مروتی

کارشناس مالی امور قراردادها

021-96623705

B.morowatti@sanhab.ir

  • آقای تکاور

مسئول واحد بازاریابی و فروش

021-96623761

F.Takavar@sanhab.ir

  • آقای رازقی

کارشناس ارزیابی طرح ها و ایده ها

021-96623760

r.razeghi@sanhab.ir

پلتفرم سوئیچ بیمه

  • آقای شاهرخی

مدیر فنی پلتفرم سوئیچ بیمه

تلفن : 96623841-021

Support@sanhab.ir

  • آقای مهرگان

کارشناس فنی پلتفرم سوئیچ بیمه

تلفن : 96623842-021

Support@sanhab.ir

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن : 96623819-021

داخلی : 819

It@sanhab.ir