متقاضی گرامی

شرکت سامانه نگار حامی بیمه فعالیت رسمی خود را از سال 1398 آغاز نموده و به منظور توسعه فعالیت های خود نیاز به جذب مشاغل ذیل دارد.

افرادی که واجد شرایط می باشند می توانند برابر توضیحات ذیل اقدام نمایند.

مراحل انجام کار:

 1. دانلود و تکمیل قالب رزومه 
 2. ارسال فایل PDF شده رزومه به آدرس پست الکترونیک job@sanhab.ir
 3. حداکثر یک ماه پس از دریافت رزومه ها و بررسی آن توسط واحد متقاضی شغل، با واجد شرایط تماس به عمل خواهد آمد تا در جلسه مصاحبه تخصصی حضور یابد.
 4. افرادی که در مصاحبه تخصصی امتیازهای لازم را کسب کردند، جهت مصاحبه عمومی به کمیته گزینش معرفی خواهند.
 5. افرادی که در مصاحبه کمیته گزینش امتیازهای لازم را کسب کردند ، جهت تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز به واحد اداری شرکت معرفی خواهد شد.

شرایط عمومی :

 1. دارا بودن یکی از ادیان رسمی کشور
 2. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن کارت معافیت دائم برای آقایان
 3. نداشتن سابقه کیفری مؤثر
 4. دارا بودن سلامت جسمی و روانی
 5. عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر طبق گواهی پزشک معتمد شرکت یا سایر مراجع ذیصلاح
 6. دارا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط لازم برای تصدی شغل مورد نظر( اشتغال در امور آموزشی و دانشگاهی محسوب نمی شود )
 7. عدم اشتغال و یا عدم تعهد به اشتغال در مؤسسات دولتی و خصوصی دیگر
 8. حداقل سن داوطلبان براي ورود به خدمت در شركت 22 سال تمام و حداکثر 60 سال می باشد.
 9. دارا بودن حداقل شایستگی های مورد نیاز شغل و پستی موضوع استخدام
 10. محل همکاری ، استان تهران، شهر پردیس، پارک فناوری پردیس می باشد

ردیف

عنوان شغلی

مقاطع تحصیلی واجد شرایط

رشته و گرایش تحصیلی واجد شرایط

جنسیت

حداقل سابقه کار مورد نیاز

1

کارشناس تحلیلگر سیستم

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

مهندسی/ مدیریت صنایع، گرایش تحلیل سیستم ها

مرد/ زن

4 سال

2

کارشناس طراحی محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری بیمه

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار گرایش فناوری ، مهندسی/مدیریت فناوری اطلاعات

مرد/ زن

4 سال

3

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

مهندسی/ مدیریت صنایع، گرایش مدیریت پروژه

مرد/ زن

4 سال

4

مدیر فنی پروژه

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

مهندسی/مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها

مرد/ زن

15 سال که 5 سال آن مدیر فاوای شرکت بیمه باشد

5

کارشناس تحقیق و نوآوری

کارشناسی ارشد

مهندسی/ مدیریت صنایع یا تکنولوژی، گرایش های آینده پژوهی، نوآوری

مرد/ زن

5 سال که 2 سال آن در مرکز یا واحد نوآوری باشد

6

کارشناس برنامه ریزی و روشها

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

مهندسی/ مدیریت صنایع کلیه گرایش ها

مرد/ زن

5 سال که 2 سال آن در واحد برنامه ریزی و روشها باشد

7

کارشناس پروژه های فناوری بیمه

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

مهندسی/مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها

مرد/ زن

5 سال که 2 سال آن در واحد فاوای شرکت بیمه باشد

نکته : استفاده از خدمات افراد با تابعیت خارجی منوط به رعایت ضوابط عمومی مصوب مراجع ذیصلاح در این رابطه می باشد.

ویژگی ها و شاخص های متقاضی :

 1. مسئولیت پذیر و پشتکار داشتن
 2. توانایی یادگیری و بروز رسانی دانش
 3. قدرت حل مسئله و ارائه راه کار
 4. داشتن تمرکز برروی مسئولیتها و امور اجرایی
 5. وقت شناس بودن و دارای انضباط کاری
 6. نتیجه گرا بودن و پیگیری مستمر فعالیت های محوله تا حصول نتیجه
 7. مهارت فن بیان
 8. مهارت تفکر سیستمی و فرآیندی
 9. روحیه کار تیمی
 10. داشتن هوش هیجانی

دریافت فایل رزومه