اینترنت اشیاء

معرفی:

فناوری اینترنت اشیاء یکی از فناوری‌های مهم و کاربردی در حوزه صدور و خسارت صنعت بیمه است. در کشورهای پیشرو در بیمه‌گری دیجیتال، بیمه گران از طریق سنسورها (محیطی، بیومتریک و غیره) متصل به دستگاه و جمع‌آوری داده‌های آن از طریق پلتفرم اینترنت اشیاء امکان کاهش خطر و ریسک‌های حادثه و خسارت، سفارشی کردن محصولات و خدمات، تحلیل رفتار مشتری و بهبود در تجربه مشتری را فراهم می‌نمایند.

از دیگر کاربردهای این پلتفرم برقراری ارتباط با دستگاه‌های ساختمان هوشمند، کارخانه هوشمند، تلماتیک و گجت‌ها جهت جمع‌آوری داده‌ها و پایش مداوم رخدادهای آن‌ها می‌باشد، گسترش پدیده‌ای به نام اینترنت اشیاء صنعت بیمه را تحت‌تأثیر قرار داده و شرکت‌های بیمه وادار به تغییر فرایند صدور و پرداخت خسارت شده‌اند. با توجه به افزایش به‌کارگیری ابزارها و دستگاه‌های هوشمند در زندگی روزمره مردم، این انتظار از صنعت بیمه می‌رود که بتواند رفتارهای مشتری را تجزیه‌ و تحلیل نموده و متناسب با نیاز و ویژگی مشخصی شخصی‌سازی محصول صورت پذیرد و بعد از صدور بیمه‌نامه در راستای کاهش حادثه و خسارت، کنترل‌های لازم صورت پذیرفته و هشدارهای موردنیاز به بیمه‌گذار داده شود.

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر ارائه خدمات از طریق پلتفرم اینترنت اشیاء جهت بیمه مرکزی

بهبود نرخ‌دهی حق بیمه با استفاده از داده‌های تجمیع و تحلیل شده در خصوص مورد بیمه

بهبود در ارزیابی و پرداخت خسارت با استفاده از فناور حسگر محیطی و بیومتریک

مدیریت بهتر ریسک و کاهش خسارت‌ها با استفاده از مانیتورینگ و نظارت بر حسگر محیطی و بیومتریک

تحلیل رفتار مشتری و سفارشی‌سازی محصولات و خدمات

کاهش حوادث و خسارت‌های صنعت بیمه با شناسایی به‌ موقع حوادث و خطرات و ارائه هشدارهای لازم

مشارکت شرکت‌های فعال در حوزه تأمین دستگاه‌ها و سنسورهای جمع‌آوری داده

حوزه‌ها:

عملیات استعلام نرخ حق بیمه

عملیات صدور بیمه‌نامه

عملیات خسارت بیمه‌نامه

عملیات مدیریت ریسک و کاهش خسارت‌ها

عملیات تحلیل رفتار مشتری

محدوده:

بیمه مرکزی

شرکت‌های بیمه

شرکت‌های ارزیاب خسارت

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)

شرکت‌های فعال در حوزه هوشمندسازی ساختمان

شرکت‌های فعال در حوزه تلماتیک خودرو

شرکت‌های فعال در حوزه ابزارهای پوشیدنی

شرکت‌های حمل‌ونقل بار

بیمه‌گذار و بیمه شده

شرح خدمات:

همکاری در هوشمندسازی ساختمان به‌منظور شناسایی ریسک‌های ساختمان و کاهش خطرات منتج به حوادث و خسارت

همکاری در هوشمندسازی خودرو با استفاده از تکنولوژی تلماتیک به‌منظور تحلیل رفتار راننده و کاهش حوادث رانندگی

ارزیابی و ارائه گواهی مجوز اتصال دستگاه‌ها و سنسورهای کاربردی در صنعت بیمه به پلتفرم اینترنت اشیاء بیمه

خدمات جمع‌آوری، تحلیل، دسته‌بندی و ارائه داده‌های دریافت شده از سنسورها به مؤسسات بیمه‌ای جهت تحلیل رفتار مشتری و شخصی‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌ای

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید