سامانه کروکی برخط

معرفی:

با افزایش خودرو و تصادفات و نیاز مردم به حضور پلیس جهت تهیه کروکی همچنین نیازمندی پلتفرم‌ها و سرویس‌های خسارت برخط بیمه‌های خودرو، نیاز است که به‌منظور استانداردسازی و جلوگیری از تقلب و تخلفاتی که در خصوص کروکی تصادفات خودرو به وجود می‌آید و ایجاد سازوکاری امن و سریع جهت دریافت کروکی، سامانه‌ای طراحی شود تا از طریق آن پلیس به‌صورت الکترونیکی نسبت به ترسیم کروکی اقدام نموده و آن را از طریق دستگاه خود جهت بیمه مرکزی ارسال نماید.

اجرای این طرح نیاز به سرمایه‌گذاری، مشارکت و همکاری بیمه مرکزی و پلیس را دارد که برای همین منظور سامانه کروکی برخط طراحی و تولید شده است.

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر کروکی‌های تصادفات خودرو جهت بیمه مرکزی.

شناسایی و جلوگیری از تخلف و تقلب‌های کروکی.

ارسال کروکی به‌صورت الکترونیکی و در محیط امن.

حذف کاغذ و الکترونیکی نمودن تهیه کروکی.

ارائه سرویس کروکی به پلتفرم‌های خسارت برخط.

شناسایی دقیق محل‌های حادثه خیر جهت همکاری پلیس، شهرداری و راهداری در برطرف نمودن آن.

افزایش سرعت و دقت در تهیه کروکی تصادفات خودرویی.

دریافت داده‌های دقیق‌تر از زمان و مکان حادثه.

سرعت در ارزیابی و پرداخت خسارت‌های بیمه‌های خودرو.

ثبت دقیق و کامل اطلاعات خودرو، بیمه‌نامه، مقصر حادثه و زیان‌دیده در کروکی از طریق سرویس‌های API موردنیاز.

دریافت و تحلیل داده‌های کروکی برخط جهت کاهش شناسایی علت‌های تصادف و رانندگان پرریسک و متخلف.

 

حوزه‌ها:

عملیات اعلام حادثه و تصادف در بیمه‌های خودرو.

عملیات تهیه کروکی توسط پلیس.

عملیات ارسال کروکی پلیس به شرکت بیمه‌گر یا ارزیاب خسارت جهت تشکیل پرونده خسارت.

 

محدوده:

بیمه مرکزی.

شرکت‌های بیمه.

شرکت‌های ارزیاب خسارت.

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک ها)

پلیس.

 

شرح خدمات:

تهیه کروکی برخط جهت ایجاد الکترونیکی سوابق تصادفات رانندگی جهت پلیس.

ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های بیمه.

ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های ارزیاب خسارت.

ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های اینشورتک.