بازدید معاون علمی رئیس جمهور و رئیس کل بیمه مرکزی از پروژه های گروه سامانه نگار حامی بیمه

اینشورتک سامیت 2023

بازدید رئیس بیمه مرکزی از سامانه نگار حامی بیمه

همایش روز بیمه 1401

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری2023