دعوت به همکاری

متقاضی گرامی شرکت سامانه نگار حامی بیمه با نام تجاری سنحاب ، به عنوان بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و مجری پروژه های حاکمیتی صنعت بیمه ، فعالیت رسمی خود را از سال 1398 آغاز نموده و به منظور توسعه فعالیت های خود نیاز به جذب مشاغل ذیل دارد. افرادی که واجد شرایط می باشند می توانند برابر توضیحات ذیل اقدام نمایند. مراحل انجام کار: دانلود

ادامه مطلب