پلتفرم تابان(سوئیچ)

معرفی:

پلتفرم تابان در فاز اول برابر الزامات آیین‌نامه شماره 2-92 با هدف ایجاد زیرساخت ارائه سرویس‌های API مورد نیاز کارگزاری‌های برخط ایجاد گردید و سپس در فازهای توسعه‌ای آن این امکان فراهم گردید که سایر مؤسسات و ذی‌نفعان صنعت بیمه اعم از شرکت‌های بیمه، شرکت‌های ارزیاب خسارت، پلتفرم‌های نمایندگان بیمه و استارت‌آپ‌های بیمه نیز بتوانند سرویس‌های موردنیاز خود را از طریق این پلتفرم دریافت نمایند.

همچنین در راستای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا فناوری محور (اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه) زمینه همکاری مشترک در ارائه سرویس API فراهم گردیده است به‌گونه‌ای که کسب ‌و کارهای نوپا می‌توانند طرح ارائه محصول خود را در قالب سرویس API به شرکت سنحاب ارائه نمایند تا پس از ارزیابی فنی و کسب ‌و کاری، طی قرارداد مشارکت در ارائه سرویس امکان ارائه آن به مؤسسات بیمه‌ای (شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کارگزاری برخط، شرکت‌های ارزیاب خسارت و نمایندگان بیمه) فراهم گردد.

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر رعایت مقررات و ضوابط دریافت‌کنندگان و ارائه‌کنندگان سرویس‌های API جهت بیمه مرکزی

استانداردسازی ساختار سرویس‌های API صنعت بیمه

یکپارچه‌سازی در ارائه سرویس‌های API صنعت بیمه

ارائه سرویس‌های API موردنیاز به مؤسسات بیمه‌ای برابر مقررات و ضوابط مربوطه

شناسایی و ارائه سرویس‌های API سازمان‌های مرتبط به صنعت بیمه (پلیس، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و …) به مؤسسات بیمه‌ای

مشارکت و همکاری با اینشورتک‌ها در طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز مؤسسات بیمه‌ای

دستیابی به منظر فناوری تحول دیجیتال از طریق طراحی و ارائه سرویس‌های API موردنیاز سامانه‌های مؤسسات بیمه‌ای

حوزه‌ها:

سرویس‌های مورد نیاز در خودکار سازی عملیات بیمه‌گری

سرویس‌های مورد نیاز در ارزیابی ریسک

سرویس‌های مورد نیاز در عملیات مالی و اداری

محدوده:

بیمه مرکزی

شرکت‌های بیمه

شرکت‌های ارزیاب خسارت

شرکت‌های کارگزاری برخط

پلتفرم‌های نمایندگان بیمه

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)

قوه قضائیه

پلیس

وزارت بهداشت

اورژانس

پزشکی قانونی

سازمان راهداری

آتش‌نشانی

سازمان آب‌وهوا

شرح خدمات:

طراحی و ارائه سرویس‌های مور دنیاز شرکت‌های کارگزاری‌های برخط بر اساس الزامات مندرج در قوانین و مقررات مربوطه

طراحی و ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده شرکت‌های کارگزاری برخط براساس نیازسنجی و درخواست

طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های بیمه براساس نیازسنجی و درخواست

طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های ارزیاب خسارت براساس نیازسنجی و درخواست

طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های اینشورتک براساس نیازسنجی و درخواست

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید