بلاکچین

پیدایش فناوری اطلاعات و رشد نمایی آن در سال ‌های اخیر، همه ابعاد زندگی انسان و نیز همه صنایع از جمله صنعت بیمه و نحوه خدمات دهی آن‌ ها را تحت تاثیر قرار داده است. زنجیره بلوکی یا بلاکچین یکی از مهم ترین فناوری ‌هایی است که انقلاب بزرگی در پیشرفت‌ های جدید بشر به شمار می‌ رود. این فناوری باعث ایجاد شفافیت و اعتمادسازی در انجام فرایندها و نیز بهبود کارایی و کاهش هزینه ‌ها می‌شود. این فناوری به تازگی در صنعت بیمه در دنیا مورد استفاده قرار می ‌گیرد که ایران نیز در این زمینه مستثی نیست.با پیدایش فناوری زنجیره بلوکی  یا جامع تر از آن، فناوری دفتر کل توزیع شده،  بنگاهها، بازارها و صنایع گوناگون به شکل زودهنگام و ناباورانه ای به آن اقبال نشان دادند. دلیل اصلی استقبال شتابان از این فناوری نسبت به سایر فناوریها، درک سریع افزایش کارآیی و اثربخشی یا در یک کلام، بهره وری امور، با برچیدن « عدم تمرکز » و نهادینه سازی « تمرکز » محدودیتهای ناشی از  آنها بود.

این مسأله باعث شد تا صنایع و بنگاههای مالی، پیشگام پذیرش و پردازش این فناوری شوند و صنعت مالی، تاکنون بیشترین سهم را از کل سرمایه گذاری انجام شده در این فناوری داراست که خود گواه معتبری بر این ادعاست که کارآیی و اثربخشی امور،   به ویژه در نظامها و سازوکارهای نامتمرکز، تا چه اندازه میتواند بهبود و ارتقاء یابد. در صنعت مالی، این فناوری در زمینه کاهش هزینه های احراز هویت مشتریان با اشتراک گذاری مطمئن اطلاعات هویتی، مدیریت داراییها با دردسترس بودن همیشگی اطلاعات آنها، آسانتر و ساده تر شدن ثبت تراکنشهای چندعاملی، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری بالاتر، ایمنی و امنیت مطمئن تر، جهانی ترشدن بازارها، تبادل بیشتر و گسترده تر داراییها، جذب سرمایه های خرد، ب هویژه برای بازارهای کم بازده یا بدون بازده و حفظ و افزایش منطقی ارزش سرمایه ها، دستاوردهای شگرفی را به ارمغان آورده است.

بر این اساس، فراهم آوردن بستر یا به بیان درست فنی، سکوی فناورانه ای که بتواند همه این کاربردهای نوین را پشتیبانی و عملیاتی نماید، نیازمندی اصلی بازارهای امروزی یا فراتر از آن، اقتصاد دیجیتالی است. بستری انعطاف پذیر و سازگار با انواع کارکردها و همزمان کاربرپسند که بتواند از آزمون های سخت تراکنشهای پرحجم و پردامنه مالی سربلند بیرون بیاید، لازمه شکل گیری چنین بازاری است و بدون آن، اگر دستاوردی هم برای بخشی از بازار یا گروهی از بنگاه ها بدست آید، بدون تحقق نامتمرکز بودن، محدود و ناچیز خواهد بود.

شرکت سامانه نگار حامی بیمه بعنوان بازوی اجرایی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستای دست یابی به تحول دیجیتال در صنعت بیمه در حال ایجاد زیرساخت بکارگیری اکوسیستم صنعت بیمه از فناوری بلاکچین می باشد به طوریکه با عضویت در شبکه ملی بلاکچین ققنوس ، ضمن تحلیل، طراحی و تولید محصولات و خدمات مورد نیاز اکوسیستم صنعت بیمه در بستر بلاکچین، بتواند بعنوان میزبان شبکه ققنوس که نظارت بر تراکنش ها و عملیات آن از طریق نهاد ناظر (بیمه مرکزی ج.ا.ا) صورت می پذیرد، زمینه اتصال شرکت های بیمه را بعنوان ناشر بعمل آورد تا اکو سیستم صنعت بیمه نیز بتوانند از طریق فناوری بلاکچین، نسبت به تعریف محصولات و خدمات خود اقدام نمایند.

به بالای صفحه بردن