هاب درمان تکمیلی کشور

معرفی:

این طرح شامل دو بخش تکلیفی (حاکمیتی) و تجاری (غیرحاکمیتی) است که در بخش اول آن انجام تکالیف قانونی صنعت بیمه درمان تکمیلی در طرح ملی نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت موردنظر است. به‌طورکلی تا به امروز طی سه قانون بودجه سال 1400 و سال 1401 و سال 1402 (تبصره 17) و دو سند، سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک، مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تکالیف بیمه‌های درمان تکمیلی و بیمه مرکزی درباره نسخ الکترونیک و تبادل اطلاعات با حوزه سلامت ابلاغ شده است که این موارد در بخش تکلیفی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این طرح روش انجام کار زیرساخت و سرویس‌های موردنیاز صنعت بیمه برای تبادل اطلاعات بیمه‌شدگان درمان تکمیلی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت با بیمه‌گران تکمیلی و سایر ذی‌نفعان صنعت بیمه ارائه شده است. پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی APIهای موردنیاز با توجه به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی و وزارتی تدوین شده در حوزه سلامت، سامانه‌های نسخ الکترونیک، پرونده الکترونیکی سلامت و سند رهنگاشت و ضوابط اجرایی ازیک‌طرف و استانداردهای جهانی توسعه نرم‌افزار در حوزه سلامت (openEHR و ایزو 13606) از طرف دیگر انجام شده است.
و در فازهای بعدی بخش تجاری آن با مشارکت و همکاری شرکت‌های توانمند و دارای راهکار فناوری اطلاعات بیمه‌های درمان تکمیلی طراحی، پیاده‌سازی و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

اهداف:

1. ایجاد سامانه، استاندارد و بستر لازم جهت تبادل الکترونیکی با شرکت‌های بیمه درمان تکمیلی
2. ایجاد موتور قواعد بیمه‌ای در کنار موتور قواعد درمانی برای مدیریت روابط و قراردادها
3. اتصال با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت برای دریافت اسناد و صدور معرفی‌نامه برای پذیرش بیمه شده
4. تبادل نتیجه رسیدگی اسناد با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت
5. ایجاد درگاه یکتا برای ذی‌نفعان در داخل هاب یا ارتباط وب‌سرویس با سامانه‌های اختصاصی
6. فعال‌سازی زیست‌بوم نوآوری در بیمه‌های درمان تکمیلی و حوزه سلامت کشور با مشارکت استارت‌آپ‌ها
7. کاهش هزینه‌های عملیاتی بیمه‌های درمان تکمیلی در صنعت بیمه کشور
8. طراحی و ارائه خدمات ارزش‌افزوده به ذی‌نفعان
9. کاهش عوارض ناشی از خطا و اشتباهات کاربری در ثبت اطلاعات و ارزیابی خسارت
10. کاهش هزینه‌های خدمات بیمه‌های درمان تکمیلی کشور
11. ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به بیمه‌شدگان درمان تکمیلی
12. کاهش ثبت داده‌های جعلی، تکراری و کشف تقلب در بیمه درمان

حوزه‌ها:

1- عملیات ارائه خدمات درمانی به بیمه شده (بیمار)
2- عملیات تبادل داده مراکز درمانی با شرکت‌های بیمه
3- عملیات ارسال مستندات الکترونیکی ارائه خدمات درمانی به شرکت‌های بیمه

ذی‌نفعان:

1- وزارت بهداشت
2- بیمه‌گران پایه
3- بیمه مرکزی
4- شرکت‌های بیمه درمان تکمیلی
5- مراکز درمانی (بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌ها، داروخانه‌ها و…)
6- بیمه‌شدگان درمان تکمیلی
7- بیمه‌گذاران درمان تکمیلی
8- شرکت‌های ارزیاب خسارت
9- شرکت‌های ارائه‌کننده راهکار فناوری اطلاعات بیمه‌های درمان تکمیلی
10- استارت‌آپ‌ها و اینشورتک‌ها

شرح خدمات:

1. ایجاد نگاشت اطلاعات پایه حوزه سلامت (مکسا/IRC و غیره) با رشته درمان بیمه تکمیلی (در طرح‌ها، تعهدات، پوشش‌ها، گروه بیماری، بیماری، جزئیات بیماری، وضعیت‌ها و سایر اطلاعات پایه شرکت)
2. ایجاد کدینگ استاندارد و زبان مشترک در نرم‌افزارهای بیمه‌گران تکمیلی (جهت تبادل اطلاعات)
3. دستیابی به روشی برای تعیین سهم بیمه تکمیلی از خدمات سلامت به‌صورت برخط و پذیرش بیمه شده
4. ایجاد بستر و زیرساخت لازم در بیمه مرکزی به‌منظور تبادل اطلاعات و ارائه یک قالب سرویس به خارج از صنعت بیمه
5. ارتباط با سامانه و مجری تبادل اطلاعات در وزارت بهداشت (دیتاس/ اپراتور مشترک/ بیمه سلامت)
6. تبادل داده الکترونیکی در قالب سرویس استاندارد و یکپارچه بین مراکز درمانی با شرکت‌های بیمه
7. ارائه سرویس‌های API موردنیاز صنعت بیمه
8. ایجاد پنل و دسترسی لازم به ذی‌نفعان مجاز در طرح جهت دریافت گزارش‌ها و مشاهده وضعیت خود و ثبت و پیگیری تیکت.
9. ایجاد داشبورد و گزارش‌ها در تمامی طرح‌های اپراتور جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر لاگ و رخدادها، جریان داده بلادرنگ با توجه به شاخص‌ها و اقلام تعیین شده.
10. انجام کلیه نیازمندی‌های نرم‌افزاری لازم در طرح جامع ثبت اطلاعات عملیات بیمه‌گری رشته درمان جهت دریافت کد یکتا مطابق با استانداردهای حوزه سلامت
11. انجام کلیه نیازمندی‌های نرم‌افزاری لازم در طرح تجمیع سابقه خسارت بیمه‌شدگان درمان تکمیلی صنعت بیمه جهت تبادل سرویس با شرکت‌های بیمه تکمیلی و ذخیره اطلاعات در مخزن داده
12. محاسبه ریسک و ضریب خسارت انفرادی بیمه‌شدگان درمان تکمیلی
13. بررسی کیفی و کمی نظارت و ارزیابی عملکرد رشته درمان و مراکز درمانی طرف قرارداد
14. کاهش مراجعات بیماران و کارشناسان مراکز درمانی جهت شفاف‌سازی نسخ و پرونده پزشکی در مراحل رسیدگی و ارزیابی
15. تسریع و تسهیل جهت محاسبات ریسک و نرخ‌دهی رشته درمان و مدیریت دانش
16. ارائه خدمات 7 × 24 برخط، غیرحضوری و الکترونیکی

روش ارائه خدمات:

در قالب سرویس API جهت پیاده‌سازی در سامانه مشتری به همراه پرتال اختصاصی مشاهده تراکنش‌ها و عملیات صورت پذیرفته