سناب (سامانه ارزیابی ریسک بیمه‌گذار)

معرفی:

سناب در ابتدا جهت اجرای الزامات قانون جدید بیمه‌های شخص ثالث (به‌ویژه ماده 18) بیمه مرکزی ملزم به ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع موردنیاز ارزیابی ریسک راننده ایجاد گردید به‌طوری‌که با طراحی، تولید و پیاده‌سازی سرویس برخط راننده محوری شرکت‌های بیمه بتوانند در زمان صدور بیمه‌های شخص ثالث وسایل نقلیه ارزیابی و شناسایی ریسک راننده را به عمل‌آورند. مشخصه ویژه این طرح این است که همه اقدامات و خدمات شامل سامانه‌ها، الگوریتم‌ها، جداول و فرمول‌های محاسباتی بر اساس تجربیات عملی اجرا شده در چند کشور، قوانین کشور ایران و مطالعات پژوهشکده بیمه مرکزی، بومی‌سازی شده است.
در طرح راننده محوری ابتدا ارزیابی و تحلیل ریسک راننده از طریق داده‌های خسارت و تحلیل رفتار راننده (جرایم و امتیازهای منفی) با استفاده از داده‌کاوی و هوش مصنوعی صورت پذیرفته سپس از طریق سرویسی که به شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود امکان محاسبه و ارائه رتبه‌بندی ریسک راننده فراهم می‌شود و پس از اجرای طرح امکان تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌ها و مدل‌های مربوط به‌پیش بینی‌های ضروری برای سیاست‌گذاری‌های بهینه آینده برای بهره‌برداری در بیمه مرکزی و سایر ارگان‌های حاکمیتی فراهم خواهد شد.
در مراحل بعدی این طرح جمع‌آوری داده، تحلیل و به‌کارگیری روش‌ها و الگوریتم‌های ارزیابی ریسک سایر بیمه‌گذاران در تمامی رشته‌های بیمه طراحی و پیاده‌سازی شده و نتایج آن در اختیار صنعت بیمه قرار خواهد گرفت.

اهداف:

1- ایجاد سازوکار نظارتی بر شناسایی رانندگان پرریسک و متخلف جهت بیمه مرکزی
2- کمک به اجرای تبصره یک ماده 18 قانون بیمه خودرو در برنامه ششم توسعه به‌منظور شناسایی رانندگان پرریسک و محاسبه حق بیمه و ارائه تخفیف‌ها بر اساس ریسک راننده
3- تحولی بنیادین در محاسبه حق بیمه خودروئی صنعت بیمه کشور
4- کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر جاده‌ای و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های خسارت بیمه‌های خودروی صنعت بیمه
5- تهیه بانک اطلاعات جامع و بروز رفتار رانندگان

حوزه‌ها:

1- عملیات استعلام نرخ بیمه‌نامه
2- عملیات صدور بیمه‌نامه
3- عملیات تمدید بیمه‌نامه
4- عملیات خسارت بیمه‌نامه

ذی‌نفعان:

1- بیمه مرکزی
2- شرکت‌های بیمه
3- شرکت‌های ارزیاب خسارت
4- شرکت‌های کارگزاری برخط
5- پلتفرم‌های نمایندگان بیمه
6- شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)
7- بیمه‌گذار
8- مقصر حادثه

شرح خدمات:

1- شناسایی و ارائه لیست راننده‌های امن، کم‌خطر و پرخطر (با ریسک بالا)
2- امکان گزارش‌گیری متمرکز
3- استخراج راهکارهای مؤثر و کمک به مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری
4- پایش و قابلیت تفکیک حق بیمه‌ها بر اساس سوابق خودروها و رانندگان درنتیجه کمک به بهبود رانندگی در کشور
5- نظارت و کنترل مؤثر بر ریسک‌های راننده در راستای مدیریت بهینه ریسک و ارتقای سلامت بیمه‌گری
6- ارائه سرویس برخط ارزیابی و ارائه رتبه ریسک راننده به شرکت‌های بیمه به‌منظور به‌کارگیری در زمان استعلام نرخ بیمه‌نامه
7- ارائه رتبه‌بندی ریسک راننده (سابقه و وضعیت رانندگی) بر اساس درخواست شخص راننده
8- عادلانه کردن نرخ حق بیمه‌های خودرو بر اساس میزان ریسک راننده
9- کاهش حوادث و تلفات رانندگی به‌واسطه امکان ارزیابی ریسک راننده و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده
10- کاهش پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه به‌واسطه اصلاح رفتار رانندگان
11- کاهش تخلفات و تقلبات رانندگی و خسارت

روش ارائه خدمات:

1- در قالب سرویس API جهت پیاده‌سازی در سامانه مشتری
2- در قالب برنامه موبایل (WebApp) با پرتال اختصاصی مشاهده درخواست‌ها و عملیات صورت پذیرفته

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید