با ما در ارتباط باشید.

آدرس شرکت

آدرس شرکت

تهران، خیابان نلسون ماندلا، نبش ناهید شرقی، پلاک 223، ساختمان شماره 2 بیمه مرکزی

96623800 - 021

96623800 - 021

96623820 - 021

info@sanhab.ir

info@sanhab.ir

دفتر مدیریت

شماره تماس : 96623806-021

شماره تماس : 96623803-021

معاونت مالی و اداری

شماره تماس : 96623806-021

معاونت فنی و مهندسی

شماره تماس : 96623848-021

معاونت سرمایه انسانی

 

شماره تماس : 96623829-021

معاونت توسعه کسب و کار

  • واحد بازاریابی و فروش

کارشناس واحد بازاریابی و فروش

شماره تماس: 96623832-021

کارشناس واحد بازاریابی و فروش

شماره تماس: 96623212-021

کارشناس واحد بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های استارت آپ( اینشورتک ها) و پلتفرم ها

شماره تماس: 96623211-021

کارشناس واحد بازاریابی و فروش در حوزه شرکت های بیمه و بیمه مرکزی

شماره تماس: 96623842-021

  • واحد توسعه کسب و کار

کارشناس حمایت از نوآوری و برنامه ریزی پروژه

021-96623835

پلتفرم سوئیچ بیمه

شماره تماس: 96623837-021

 

واحد روابط عمومی

شماره تماس: 96623886-021

 

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: 96623870-021

شماره تماس: 96623822-021