سامانه کروکی برخط

معرفی:

با افزایش خودرو و تصادفات و نیاز مردم به حضور پلیس جهت تهیه کروکی همچنین نیازمندی پلتفرم‌ها و سرویس‌های خسارت برخط بیمه‌های خودرو، نیاز است که به‌منظور استانداردسازی و جلوگیری از تقلب و تخلفاتی که در خصوص کروکی تصادفات خودرو به وجود می‌آید و ایجاد سازوکاری امن و سریع جهت دریافت کروکی، سامانه‌ای طراحی شود تا از طریق آن پلیس به‌صورت الکترونیکی نسبت به ترسیم کروکی اقدام نموده و آن را از طریق دستگاه خود جهت بیمه مرکزی ارسال نماید.
اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری، مشارکت و همکاری بیمه مرکزی، راهور فراجا و بخش خصوصی در حال انجام می‌باشد.

 

اهداف:

1- ایجاد سازوکار نظارتی بر کروکی‌های تصادفات خودرو جهت بیمه مرکزی
2- شناسایی و جلوگیری از تخلف و تقلب‌های کروکی
3- ارسال کروکی به‌صورت الکترونیکی و در محیط امن
4- حذف کاغذ و الکترونیکی نمودن تهیه کروکی
5- ارائه سرویس کروکی به پلتفرم‌های خسارت برخط.
6- شناسایی دقیق محل‌های حادثه‌خیز جهت همکاری پلیس، شهرداری و راهداری در برطرف نمودن آن
7- افزایش سرعت و دقت در تهیه کروکی تصادفات خودرویی
8- دریافت داده‌های دقیق‌تر از زمان و مکان حادثه
9- سرعت در ارزیابی و پرداخت خسارت‌های بیمه‌های خودرو
10- ثبت دقیق و کامل اطلاعات خودرو، بیمه‌نامه، مقصر حادثه و زیان‌دیده در کروکی از طریق سرویس‌های API موردنیاز
11- دریافت و تحلیل داده‌های کروکی برخط جهت کاهش شناسایی علت‌های تصادف و رانندگان پرریسک و متخلف

حوزه‌ها:

1- عملیات اعلام حادثه و تصادف در بیمه‌های خودرو
2- عملیات تهیه کروکی توسط پلیس
3- عملیات ارسال کروکی پلیس به شرکت بیمه‌گر یا ارزیاب خسارت جهت تشکیل پرونده خسارت

ذی‌نفعان:

1- بیمه مرکزی
2- پلیس راهور
3- قوه قضائیه
4- شرکت‌های بیمه
5- شرکت‌های ارزیاب خسارت
6- شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)

شرح خدمات:

1- تهیه کروکی برخط جهت ایجاد الکترونیکی سوابق تصادفات رانندگی جهت پلیس
2- ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های بیمه
3- ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های ارزیاب خسارت
4- ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های اینشورتک

روش ارائه خدمات :

در قالب سرویس API جهت پیاده‌سازی در سامانه مشتری با پرتال اختصاصی مشاهده درخواست‌ها و عملیات صورت پذیرفته

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید