سامانه کروکی برخط

معرفی:

با افزایش خودرو و تصادفات و نیاز مردم به حضور پلیس جهت تهیه کروکی همچنین نیازمندی پلتفرم‌ها و سرویس‌های خسارت برخط بیمه‌های خودرو، نیاز است که به‌منظور استانداردسازی و جلوگیری از تقلب و تخلفاتی که در خصوص کروکی تصادفات خودرو به وجود می‌آید و ایجاد سازوکاری امن و سریع جهت دریافت کروکی، سامانه‌ای طراحی شود تا از طریق آن پلیس به‌صورت الکترونیکی نسبت به ترسیم کروکی اقدام نموده و آن را از طریق دستگاه خود جهت بیمه مرکزی ارسال نماید.

اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری، مشارکت و همکاری بیمه مرکزی، راهور فراجا و بخش خصوصی در حال انجام می‌باشد.

اهداف:

ایجاد سازوکار نظارتی بر کروکی‌های تصادفات خودرو جهت بیمه مرکزی

شناسایی و جلوگیری از تخلف و تقلب‌های کروکی

ارسال کروکی به‌صورت الکترونیکی و در محیط امن

حذف کاغذ و الکترونیکی نمودن تهیه کروکی

ارائه سرویس کروکی به پلتفرم‌های خسارت برخط.

شناسایی دقیق محل‌های حادثه خیز جهت همکاری پلیس، شهرداری و راهداری در برطرف نمودن آن

افزایش سرعت و دقت در تهیه کروکی تصادفات خودرویی

دریافت داده‌های دقیق‌تر از زمان و مکان حادثه

سرعت در ارزیابی و پرداخت خسارت‌های بیمه‌های خودرو

ثبت دقیق و کامل اطلاعات خودرو، بیمه‌نامه، مقصر حادثه و زیان‌دیده در کروکی از طریق سرویس‌های API موردنیاز

دریافت و تحلیل داده‌های کروکی برخط جهت کاهش شناسایی علت‌های تصادف و رانندگان پرریسک و متخلف

حوزه‌ها:

عملیات اعلام حادثه و تصادف در بیمه‌های خودرو

عملیات تهیه کروکی توسط پلیس

عملیات ارسال کروکی پلیس به شرکت بیمه‌گر یا ارزیاب خسارت جهت تشکیل پرونده خسارت

محدوده:

بیمه مرکزی

شرکت‌های بیمه

شرکت‌های ارزیاب خسارت

شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)

پلیس

شرح خدمات:

تهیه کروکی برخط جهت ایجاد الکترونیکی سوابق تصادفات رانندگی جهت پلیس

ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های بیمه

ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های ارزیاب خسارت

ارائه کروکی برخط با مشخصات و جزئیات کامل و دقیق از مکان، زمان، مشخصات خودروی زیان‌دیده و مقصر حادثه و غیره جهت شرکت‌های اینشورتک

 

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید