سنهاب

معرفی :

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه در ابتدا باهدف بهبود وضعیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات شرکت‌های بیمه و سهولت دسترسی به اطلاعات عملکردی صنعت بیمه برای ارائه به دستگاه‌های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شد سپس در فازهای توسعه‌ای اهداف نظارت و کنترل الکترونیک بر رعایت مقررات و قوانین بیمه نیز برای این سامانه در نظر گرفته شد به‌طوری‌که با ارائه کد یکتا برای هر یک از عملیات بیمه‌گری، تجمیع اطلاعات موردنظر بیمه مرکزی نیز در قالب کلان‌داده صورت پذیرفته و بتوان آنها را در راستای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اهداف راهبردی و نظارتی بیمه مرکزی تجزیه‌وتحلیل نمود و در آمار و گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی مورد بهره‌برداری قرارداد.

اهداف:

1- اجرای تکالیف قانونی حاکمیتی در صنعت بیمه
2- نظارت الکترونیک بر رعایت قوانین و مقررات بیمه مرکزی
3- کنترل و ممیزی الکترونیک رعایت قوانین و مقررات بیمه مرکزی
4- مکانیزه نمودن فرایندهای پذیرش و پاسخ‌گویی به مؤسسات بیمه‌ای
5- تجمیع و نظارت بر داده‌های منابع انسانی صنعت بیمه
6- تجمیع و نظارت بر داده‌های مالی مؤسسات بیمه‌ای
7- ایجاد کلان‌داده صنعت بیمه
8- حذف تبادلات کاغذی آمار و اطلاعات
9- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تهیه آمار و گزارش‌های موردنیاز
10- سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات عملکردی مؤسسات بیمه
11- استعلام اصالت بیمه‌نامه‌های صادره جهت جلوگیری از صدور بیمه‌نامه‌های تقلبی
12- مکانیزه نمودن عملیات اتکایی فی‌مابین بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه

حوزه‌ها:

1- تکالیف قانونی حاکمیتی
2- عملیات بیمه‌گری مؤسسات بیمه
3- عملیات مالی مؤسسات بیمه
4- عملیات پشتیبان مؤسسات بیمه
5- عملیات اتکایی شرکت‌های بیمه
6- آمارها و داده‌ها

ذی‌نفعان:

1- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- شرکت‌های بیمه
3- شرکت‌های ارزیاب خسارت
4- شرکت‌های کارگزاری
5- نمایندگان بیمه
6- شرکت‌های استارت‌آپ بیمه و اینشورتک‌ها
7- ذی‌نفعان صنعت بیمه (بیمه‌گذار، بیمه شده، زیان‌دیده و غیره)

شرح خدمات:

1- ارائه کارتابل راهبری، نظارتی و کاربری سنهاب
2- ارائه کد یکتا برای هر یک از عملیات بیمه‌گری (صدور، الحاقیه و خسارت)
3- ارائه کد یکتا برای عملیات اتکایی و مکانیزه نمودن فرایند صدور و تسویه صورت‌حساب‌های اتکایی
4- جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های بیمه‌گری
5- جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های مالی
6- جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های منابع انسانی
7- ارائه خدمات استعلام (اصالت بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌نامه، سوابق خسارت و غیره) به مؤسسات بیمه و بیمه‌گذاران
8- جمع‌آوری و ارائه آمار و گزارش‌های موردنیاز سالنامه آماری
9- پذیرش و پاسخگویی الکترونیک به مؤسسات بیمه‌ای
10- دریافت و پاسخگویی الکترونیکی به طرح‌ها و محصولات جدید
11- ارائه سرویس‌های حاکمیتی (ثبت‌احوال، پست و غیره) موردنیاز مؤسسات بیمه
12- مکانیزه نمودن فرایند معرفی و ارائه تأییدیه کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه‌ای
13- ارائه آمار و گزارش‌های موردنیاز به نهادهای ناظر و حاکمیتی
14- مکانیزه نمودن نظارت و پیگیری مشکلات تبادل داده بین مؤسسات بیمه و سنهاب

روش ارائه خدمات:

در قالب پرتال اختصاصی مشاهده درخواست‌ها و عملیات جهت ذی‌نفعان صنعت بیمه

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید