تابان (پلتفرم سوئیچ بیمه)

معرفی:

تابان در فاز اول برابر الزامات آیین‌نامه شماره 2-92 باهدف ایجاد زیرساخت ارائه سرویس‌های API موردنیاز کارگزاری‌های برخط ایجاد گردید و سپس در فازهای توسعه‌ای آن این امکان فراهم گردید که سایر مؤسسات و ذی‌نفعان صنعت بیمه اعم از شرکت‌های بیمه، شرکت‌های ارزیاب خسارت، پلتفرم‌های نمایندگان بیمه و استارت‌آپ‌های بیمه نیز بتوانند سرویس‌های موردنیاز خود را از طریق این پلتفرم دریافت نمایند.

همچنین در راستای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا فناوری محور (اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه) زمینه همکاری مشترک در ارائه سرویس API فراهم گردیده است به‌گونه‌ای که کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند طرح ارائه محصول خود را در قالب سرویس API به شرکت سنحاب ارائه نمایند تا پس از ارزیابی فنی و کسب‌وکاری، طی قرارداد مشارکت در ارائه سرویس امکان ارائه آن به مؤسسات بیمه‌ای (شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کارگزاری برخط، شرکت‌های ارزیاب خسارت و نمایندگان بیمه) فراهم گردد.

اهداف:

1- ایجاد سازوکار نظارتی بر رعایت مقررات و ضوابط دریافت‌کنندگان و ارائه‌کنندگان سرویس‌های API جهت بیمه مرکزی
2- استانداردسازی ساختار سرویس‌های API صنعت بیمه
3- یکپارچه‌سازی در ارائه سرویس‌های API صنعت بیمه
4- ارائه سرویس‌های API موردنیاز به مؤسسات بیمه‌ای برابر مقررات و ضوابط مربوطه
5- شناسایی و ارائه سرویس‌های API سازمان‌های مرتبط به صنعت بیمه (پلیس، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و…) به مؤسسات بیمه‌ای
6- مشارکت و همکاری با اینشورتک‌ها در طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز مؤسسات بیمه‌ای
7- دستیابی به منظر فناوری تحول دیجیتال از طریق طراحی و ارائه سرویس‌های API موردنیاز سامانه‌های مؤسسات بیمه‌ای

حوزه‌ها:

1- سرویس‌های موردنیاز در خودکارسازی عملیات بیمه‌گری
2- سرویس‌های موردنیاز در ارزیابی ریسک
3- سرویس‌های موردنیاز در عملیات مالی و اداری

ذی‌نفعان:

1- بیمه مرکزی
2- شرکت‌های بیمه
3- شرکت‌های ارزیاب خسارت
4- شرکت‌های کارگزاری برخط
5- پلتفرم‌های نمایندگان بیمه
6- شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)
7- قوه قضائیه
8- پلیس
9- وزارت بهداشت
10- اورژانس
11- پزشکی قانونی
12- سازمان راهداری
13- آتش‌نشانی
14- سازمان آب‌وهوا

شرح خدمات:

1- طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های کارگزاری‌های برخط بر اساس الزامات مندرج در قوانین و مقررات مربوطه
2- طراحی و ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده شرکت‌های کارگزاری برخط بر اساس نیازسنجی و درخواست
3- طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های بیمه بر اساس نیازسنجی و درخواست
4- طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های ارزیاب خسارت بر اساس نیازسنجی و درخواست
5- طراحی و ارائه سرویس‌های موردنیاز شرکت‌های اینشورتک بر اساس نیازسنجی و درخواست

روش ارائه خدمات:

پس از مشاهده سرویس‌های قابل‌ارائه در پرتال تابان به آدرس https://tabanapisis.org و ارسال درخواست به آدرس پست الکترونیک crm@sanhab.ir انعقاد قرارداد فروش سرویس API صورت پذیرفته و مستند فنی سرویس API جهت پیاده‌سازی در سامانه مشتری به همراه پرتال اختصاصی مشاهده تراکنش‌ها و عملیات صورت پذیرفته، ارائه خواهد شد.

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید